U srijedu, 17. veljače 2021., održala se 11. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske u online okruženju. U središtu dijaloga pronašle su se teme uspostavljanja mehanizama za učinkovitu borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja; prijedlozi i inicijative Vijeća za izmjene zakona, pravilnika i drugih propisa te potvrda prijedloga predstavnika Vijeća u raznim tijelima.

Dekanice i dekani podijelili su iskustva o epidemiološkoj situaciji i organizaciji nastavnog procesa u nadolazećem ljetnom semestru. Tijekom sjednice, predstavnici Vijeća u povjerenstvima, vijećima, radnim skupinama i tijelima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja podnijeli su izvješća o radu, a predsjednik Vijeća je podnio izvješće o radu Matičnih povjerenstava u protekloj godini.

Predsjednik Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š. informirao je okupljene o zaključcima s prve sjednice Odbora, a koje možete pronaći ovdje. Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu za biomedicinu i zdravstvo za člana izabran je doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v.š. sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Odgovori