U četvrtak, 16. prosinca 2021. održana je 17. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Ususret 20. godišnjici Vijećakoja se obilježava 2022. godine, usvojen je Pravilnik o nagradama i priznanjima kojim su definirane tri kategorije nagrada odnosno priznanja;  Zlatna plaketa, Povelja i Priznanje Vijeća te način i postupak njihove dodjele.

Vijeće je imenovalo svoje predstavnice u Radnu skupinu zaizradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine; doc. dr. sc. Gordanu Nikolić (članica) i dr. sc. Irena Guszak Cerovečki (zamjenica članice). Vijeće je na vlastiti zahtjev razriješilo dosadašnju predsjednicu Matičnog povjerenstva za društvene znanosti te pokrenulo postupak izbora novog člana. 

Predsjednik Vijeća dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. predstavio je godišnje izvješće o radu Vijeća veleučilišta i visokih škola za akademsku godinu 2021. godinu s pripadajućim financijskim izvješćem, a koje je jednoglasno usvojeno. 

Vijeće je na sjednici jednoglasno usvojilo i svoj godišnji proračun za 2022. godinu.

Odgovori