Održana 13. sjednica Vijeća: Usvojen prijedlog indikatora za vrednovanje stručnog i znanstvenog rada

13. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske održala se u četvrtak, 8. srpnja 2021. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Uz brojne točke dnevnog reda, Vijeće je raspravljalo i usvojilo prijedlog Indikatora za vrednovanje kvalitete stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama te primilo na znanje treći prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Na temelju zaključka s 12. sjednice Vijeća, pripremljen je prijedlog Indikatora za vrednovanje kvalitete stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama u akreditacijskim postupcima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Nakon provedene rasprave, Vijeće je usvojilo prijedlog Indikatora te će oni biti upućeni AZVO-u s prijedlogom za njihovim usvajanjem i implementaciju u trećem ciklusu reakreditacije veleučilišta i visokih škola. Vijeće je zaključilo kako želi biti aktivni sugovornik u daljnjem razvoju i preciziranju navedenih indikatora, s ciljem njihove pravednije i svrsishodnije primjene i unaprjeđenja kvalitete rada veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj.

Vijeću je predstavljen i treći prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, koji za cilj ima usuglašavanje nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti pristupnika. Vijeće je donijelo zaključak kako se postojeći nacrt upućuje u javnu raspravu u okviru pojedinačnih visokih učilišta, zadužilo dekane da provedu raspravu do 15. listopada 2021. godine te da na razini visokih učilišta formuliraju i upute svoje prijedloge i preporuke za doradu prijedloga novih uvjeta.

Vijeće su o održanim sjednicama informirali predsjednici Odbora za javna veleučilišta i visoke škole i Odbora za pravna pitanja, a o zbivanjima u tijelima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i imenovani predstavnici Vijeća. Za predstavnike u Stručnoj radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027. Vijeće je potvrdilo mr. sc. Zdeslava Milasa (član) i Adriana Belju (zamjenik) s Edward Bernays Visoke škole.

Predsjednik Vijeća informirao je članove Vijeća o suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, čiji je krajnji cilj izrada Smjernica za unaprjeđenje uvjeta studiranja za osobe s invaliditetom na veleučilištima i visokim školama. Vijeću je predstavljena i inicijativa za suradnju Hrvatske Mense s Vijećem, a na području organizacije testiranja studenata veleučilišta i visokih škola s ciljem provjere mogućnosti učlanjenja i sudjelovanja u radu ove organizacije.

Vijeće je usvojilo i Odluku o načinu dostave dokumentacije za provedbu izbora u nastavna zvanja. Tekst Odluke dostupan je na poveznici.

Održana druga sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole

U utorak, 8. lipnja 2021. održana je druga sjednica Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća veleučilišta i visokih škola pod predsjedanjem dr. sc. Željka Sudarića. Sjednica Odbora održala se u Centru održivog razvoja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U središtu rasprave bile su specifične teme za javna visoka učilišta poput pravnih pitanja vezana uz radno-pravne odnose, upisa u akademsku godinu 2021. / 2022. te brojnih drugih pitanja.

Domaćin sjednice, dekan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu doc. dr. sc. Igor Klopotan u pozdravljajući nazočne istaknuo je kako kroz razvoj i stalna ulaganja, veleučilišta i visoke škole žele pružiti što kvalitetnije obrazovanje i jačati poziciju stručnih studija. Okupljenim dekanima je povodom sjednice Odbora predstavljen i novootvoreni Centar održivog razvoja MEV-a, za koji se može reći kako je rezultat uspješnog povlačenja sredstava iz fondova EU, a ujedno i poticaj drugim visokim učilištima za slične projekte.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo.

dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Đuro Njavro izabrani u Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Hrvatski sabor imenovao je 23. travnja 2021. osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), najvišeg stručnog tijela u Republici Hrvatskoj koje brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti. Među osam novoimenovanih članova NVZVOTR, na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola imenovani su i dva predstavnika profesora visoke škole, dr. sc. Sanja Gongeta s Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i dr. sc. Đuro Njavro sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta.

Nacionalno vijeće ima predsjednika i šesnaest članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika u trajnom zvanju zaposlena u znanstvenim institutima, sedam redovitih profesora u trajnom zvanju, dva profesora visoke škole te dvije osobe iz područja gospodarstva i dvije osobe iz poduzetništva. U radu Nacionalnog vijeća sudjeluje i predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju bez prava odlučivanja.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Vijeće veleučilišta i visokih škola kao ovlašteni predlagatelj članova iz redova profesora visoke škola je, na temelju javnog poziva od 15. siječnja 2021. provelo interni postupak predlaganja kandidata između veleučilišta i visokih škola te je predložilo svoje kandidate od kojih je Hrvatski sabor, na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izabrao dr. sc. Sanju Gongetu i dr. sc. Đuru Njavru.

Više o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj dostupno je na mrežnim stranicama.

Osnovani Odbor za pravna pitanja i Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole

Na 12. sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola održanoj u četvrtak, 14. travnja 2021. donesene su odluke o osnivanju Odbora za pravna pitanja te Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole. Odbor za pravna pitanja razmatrat će pravna pitanja iz djelokruga izvođenja stručnih studija te djelatnosti Vijeća veleučilišta i visokih škola. Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole bavit će se specifičnim pitanjima za privatna veleučilišta i visoke škole te privatno visoko obrazovanje u cjelini.

Za predsjednika Odbora za pravna pitanja izabran je dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Od 2008. sudjeluje u nastavnom procesu Veleučilišta u Šibeniku, a kao gostujući predavač je predavao na mnogim europskim visokim učilištima. Autor je dvije knjige – Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu (2016.) i Pravo međunarodnih organizacija (2019.) te više znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodnog prava. Za članove Odbora za pravna pitanja imenovani su i glavna tajnica Vijeća veleučilišta i visokih škola Marija Baričević, Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Ivan Belaj (Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru), Marija Korunek (Međimursko veleučilište), Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica) i Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić).

Za predsjednika Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole izabran je doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra. U području obrazovanja aktivan je od 1998., a 2009. preuzima dužnost dekana Visokog učilišta Algebra. Izabrani predsjednik Odbora sudjelovao je u izradi mnogih strategija i prijedloga zakonskih okvira te aktivno participirao u radu niza stručnih tijela u visokom obrazovanju. U radu ovoga Odbora sudjeluju dekani privatnih visokih učilišta, veleučilišta i visokih škola. U dva mandata bio je predsjednik granske udruge poslodavaca u obrazovanju Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), a trenutno obnaša dužnost člana izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca. Za članove Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola imenovani su dekani svih privatnih veleučilišta i visokih škola u sastavu Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Usvojene Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokim školama

Na 12. sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola održanoj 14. travnja 2021. jednoglasno su usvojene Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokim školama. Riječ je o dokumentu Vijeća čija je osnovna svrha pomoći veleučilištima i visokim školama u razvoju vlastitih dokumenata odnosno protokola kojima je cilj razvijati preventivne aktivnosti te procedure postupanja kod slučajeva spolnog uznemiravanja.

Usvojene Smjernice rezultat su rada Povjerenstva Vijeća veleučilišta i visokih škola imenovanog na 11. sjednici Vijeća održanoj 17. veljače 2021., a nakon zajedničke sjednice Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora na kojoj je sudjelovao i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola dr. sc. Damir Jugo.

Cjeloviti tekst Smjernica za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokim školama možete pronaći na poveznici.

Održana 12. sjednica Vijeća: usvojene Smjernice za izradu Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja

12. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 14. travnja 2021. S ciljem preventivnog djelovanja u slučajevima spolnog uznemiravanja, Vijeće je jednoglasno usvojilo Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokih škola, a koji će poslužiti kao temelj za izradu vlastitih i zasebnih protokola veleučilišta i visokih škola. Više o usvojenim Smjernicama pročitajte na poveznici.

Sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola prisustvovala je i predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić. U dijalogu s članovima Vijeća još je jednom istaknuta potreba za kvalitetnom i kontinuiranom suradnjom NVZVOTR i Vijeća veleučilišta i visokih škola te ravnomjernom zastupljenosti predstavnika veleučilišta i visokih škola u ključnim radnim tijelima NVZVOTR. 

Vijeće je započelo postupak razvoja prijedloga indikatora za vrednovanje stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, na inicijativu ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek. Vijeće će sukladno prijedlogu izraditi prijedlog indikatora te ih uputiti kao prijedlog AZVO-u na daljnje usvajanje i implementaciju.

Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju dva nova odbora Vijeća veleučilišta i visokih škola: Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola za predsjednika koje će voditi doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te Odbora za pravna pitanja kojim će predsjedati dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Više informacija o novim odborima možete pročitati na poveznici.

Raspravljalo se i o prijedlozima koje je Vijeću uputio Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava. Svi prijedlozi odbora su prihvaćeni, a rezultirat će izmjenama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupaka izbora u dijelu koji precizira način dostave dokumentacije matičnim povjerenstvima u postupcima izbora u nastavna zvanja. 

Na sjednici je usvojena i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za rad studentskih zborova javnih veleučilišta i visokih škola u 2021. godini, a Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja predstavilo je Vijeću svoj drugi nacrt prijedloga izmjena i dopuna. 

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti. Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabrana dr. sc. Evelina Miščin, prof. v.š. sa RIT Croatia. Vijeće je potvrdilo i svoje prijedloge predstavnika u tijelima sustava visokog obrazovanja: doc. dr. sc. Gordane Nikolić u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala te mr. sc. Gorana Malčića u Povjerenstvu za prigovore na odluke akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Održana 11. sjednica Vijeća: u središtu rasprave mehanizmi za borbu protiv zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja

11. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 17. veljače 2021. Vijeće je raspravljalo o uspostavljanju mehanizama za učinkovitu borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja na visokim učilištima, epidemiološkoj situaciji na veleučilištima i visokim školama pred početak nastave u ljetnom semestru, različitim prijedlozima i inicijativama te brojnim drugim temama.

Uz sudjelovanje dr. sc. Ivane Pavić Šimetin, dr. med. zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dekanice i dekani raspravljali su o uvjetima i načinima organizacije nastave u ljetnom semestru tekuće akademske godine. Također, u sklopu rasprave o uspostavljanju mehanizama za borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja zaključeno je kako će Vijeće izraditi smjernice za veleučilišta i visoke škole o načinima i modelima prevencije i suzbijanja te suočavanja s navedenim oblicima neprihvatljivog ponašanja.

Imenovani su i predstavnici Vijeća u u Radnu skupinu za izradu Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Povjerenstvo za izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata te Radnu skupinu za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021. – 2027. godine. 

Vijeću su izvješće podnijeli predstavnici u povjerenstvima, vijećima, radnim skupinama i tijelima, a raspravljeno je i izvješće o radu Matičnih povjerenstava u 2020. godini. Predsjednik Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š. informirao je okupljene o zaključcima s prve sjednice Odbora, a koje možete pronaći ovdje

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvi, Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabran je doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v.š. sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Snažna podrška prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)

Vijeće veleučilišta i visokih škola na svojoj 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. jednoglasno je donijelo odluku kojim podržava prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Vijeće snažno podupire prijedloge izmjena koje se trenutno nalaze u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kojima se razdvaja razine stručnih i sveučilišnih studija u razinama HKO-a, a kojima one ostaju vezane uz istu razinu Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF).

Vijeće smatra kako ove izmjene u cijelosti implementiraju Odluku U-I-2854/2018 U-I-2855/2018 Ustavnog suda Republike Hrvatske te istovremeno potvrđuju različitost, ali i jednaku vrijednost stručne i sveučilišne vertikale binarnog sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj te jasno diferenciraju dva jednako vrijedna stupa obrazovanja unutar hrvatskog sustava visokog obrazovanja: stručne i sveučilišne studije. 

Navedeni prijedlog zakona razdvaja i razlikuje razine kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskih stručnih studija (razina 6.st) od razine kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija (razina 6.sv). Jednako tako, razdvajaju se i razlikuju se razina kvalifikacija stečenih završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija (razina 7.1.st) od razine kvalifikacija stečenih završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (razina 7.1.sv).

Vijeće je od donošenja Odluke Ustavnog suda iz ožujka ove godine, aktivno sudjelovalo u dijalozima o pitanju Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te se beskompromisno zalagalo za jednakost uz jasnu diferencijaciju, što je konačnim prijedlogom Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru i postignuto.

Prijedlog predstavnika Vijeća u tijelima, povjerenstvima i radnim skupinama

Na desetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola,održanoj 17. prosinca 2020., predloženi su predstavnici Vijeća u ukupno pet radnih tijela u sustavu visokog obrazovanja.

Nakon provedenog nominacijskog postupka i tajnog glasovanja Upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje predložen je doc. dr. sc. Mislav Balković s Visokog učilišta Algebra za člana Akreditacijskog savjeta Agencije.

Za predstavnike Vijeća u Povjerenstvu za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje predloženi su prodekan Veleučilišta u Karlovcu Ivan Štedul, v. pred. i Jelena Uzelac, v. pred. s Effectus visokog učilišta. Za predstavnicu u Povjerenstvu za izradu nacrta Pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju Ministarstva znanosti i obrazovanja Vijeće je predložilo Emiliju Friganović, v. pred. s Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu.

Vijeće je Ministarstvu znanosti i obrazovanja predložilo imenovanje dr. sc. Ljube Runjića u Nacionalnu skupinu za razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama.

Konačno, za člana Radne skupine Solidarna Hrvatska za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. predložen je dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća. Za zamjenika člana iste Radne skupine predložen je doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta.

Održana 10. sjednica Vijeća: jednoglasna i snažna podrška prijedlogu Zakona o HKO

Deseta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u četvrtak, 17. prosinca 2020. Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak kojim se snažno podržava prijedlog izmjena Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, usvojilo godišnje izvješće o radu Vijeća te prihvatilo proračun Vijeća za 2021. godinu. Predloženi su predstavnici Vijeća u nizu tijela, povjerenstava i radnih skupina te su održane prezentacije različitih projekata Vijeća i njezinih članica.

Na posljednjoj sjednici u 2020. godini Vijeće je predložilo svoje predstavnike u Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visokog obrazovanja, Povjerenstvu za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Povjerenstvu za izradu nacrta Pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalnoj skupini za razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Radnoj skupini za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. za strateški cilj Solidarna Hrvatska. Više informacija o predloženima dostupno je ovdje.

Predsjednik Vijeća predstavio je godišnje izvješće o radu Vijeća veleučilišta i visokih škola za akademsku godinu 2019./2020. s financijskim izvješćem koje je jednoglasno usvojeno, a Vijeće je na sjednici jednoglasno usvojilo i godišnji proračun za 2021. godinu. Vijeću je predstavljen tijek realizacije projekta strucnistudiji.hr, a predstavnici Visoke škole za informacijske tehnologije (VSITE) predstavili su dekanima svoju online aplikaciju “CHEATLESS” za provjeru znanja na daljinu uz audio i video nadzor.