Održana 12. sjednica Vijeća: usvojene Smjernice za izradu Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja

12. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 14. travnja 2021. S ciljem preventivnog djelovanja u slučajevima spolnog uznemiravanja, Vijeće je jednoglasno usvojilo Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokih škola, a koji će poslužiti kao temelj za izradu vlastitih i zasebnih protokola veleučilišta i visokih škola. Više o usvojenim Smjernicama pročitajte na poveznici.

Sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola prisustvovala je i predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić. U dijalogu s članovima Vijeća još je jednom istaknuta potreba za kvalitetnom i kontinuiranom suradnjom NVZVOTR i Vijeća veleučilišta i visokih škola te ravnomjernom zastupljenosti predstavnika veleučilišta i visokih škola u ključnim radnim tijelima NVZVOTR. 

Vijeće je započelo postupak razvoja prijedloga indikatora za vrednovanje stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, na inicijativu ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek. Vijeće će sukladno prijedlogu izraditi prijedlog indikatora te ih uputiti kao prijedlog AZVO-u na daljnje usvajanje i implementaciju.

Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju dva nova odbora Vijeća veleučilišta i visokih škola: Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola za predsjednika koje će voditi doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te Odbora za pravna pitanja kojim će predsjedati dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Više informacija o novim odborima možete pročitati na poveznici.

Raspravljalo se i o prijedlozima koje je Vijeću uputio Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava. Svi prijedlozi odbora su prihvaćeni, a rezultirat će izmjenama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupaka izbora u dijelu koji precizira način dostave dokumentacije matičnim povjerenstvima u postupcima izbora u nastavna zvanja. 

Na sjednici je usvojena i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za rad studentskih zborova javnih veleučilišta i visokih škola u 2021. godini, a Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja predstavilo je Vijeću svoj drugi nacrt prijedloga izmjena i dopuna. 

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti. Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabrana dr. sc. Evelina Miščin, prof. v.š. sa RIT Croatia. Vijeće je potvrdilo i svoje prijedloge predstavnika u tijelima sustava visokog obrazovanja: doc. dr. sc. Gordane Nikolić u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala te mr. sc. Gorana Malčića u Povjerenstvu za prigovore na odluke akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Održana 11. sjednica Vijeća: u središtu rasprave mehanizmi za borbu protiv zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja

11. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 17. veljače 2021. Vijeće je raspravljalo o uspostavljanju mehanizama za učinkovitu borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja na visokim učilištima, epidemiološkoj situaciji na veleučilištima i visokim školama pred početak nastave u ljetnom semestru, različitim prijedlozima i inicijativama te brojnim drugim temama.

Uz sudjelovanje dr. sc. Ivane Pavić Šimetin, dr. med. zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dekanice i dekani raspravljali su o uvjetima i načinima organizacije nastave u ljetnom semestru tekuće akademske godine. Također, u sklopu rasprave o uspostavljanju mehanizama za borbu protiv svih oblika zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja zaključeno je kako će Vijeće izraditi smjernice za veleučilišta i visoke škole o načinima i modelima prevencije i suzbijanja te suočavanja s navedenim oblicima neprihvatljivog ponašanja.

Imenovani su i predstavnici Vijeća u u Radnu skupinu za izradu Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Povjerenstvo za izmjenu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata te Radnu skupinu za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021. – 2027. godine. 

Vijeću su izvješće podnijeli predstavnici u povjerenstvima, vijećima, radnim skupinama i tijelima, a raspravljeno je i izvješće o radu Matičnih povjerenstava u 2020. godini. Predsjednik Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š. informirao je okupljene o zaključcima s prve sjednice Odbora, a koje možete pronaći ovdje

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvi, Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabran je doc. dr. sc. Tomislav Sajko, prof. v.š. sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 

Snažna podrška prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)

Vijeće veleučilišta i visokih škola na svojoj 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. jednoglasno je donijelo odluku kojim podržava prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Vijeće snažno podupire prijedloge izmjena koje se trenutno nalaze u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kojima se razdvaja razine stručnih i sveučilišnih studija u razinama HKO-a, a kojima one ostaju vezane uz istu razinu Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF).

Vijeće smatra kako ove izmjene u cijelosti implementiraju Odluku U-I-2854/2018 U-I-2855/2018 Ustavnog suda Republike Hrvatske te istovremeno potvrđuju različitost, ali i jednaku vrijednost stručne i sveučilišne vertikale binarnog sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj te jasno diferenciraju dva jednako vrijedna stupa obrazovanja unutar hrvatskog sustava visokog obrazovanja: stručne i sveučilišne studije. 

Navedeni prijedlog zakona razdvaja i razlikuje razine kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskih stručnih studija (razina 6.st) od razine kvalifikacija stečenih završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija (razina 6.sv). Jednako tako, razdvajaju se i razlikuju se razina kvalifikacija stečenih završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija (razina 7.1.st) od razine kvalifikacija stečenih završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (razina 7.1.sv).

Vijeće je od donošenja Odluke Ustavnog suda iz ožujka ove godine, aktivno sudjelovalo u dijalozima o pitanju Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te se beskompromisno zalagalo za jednakost uz jasnu diferencijaciju, što je konačnim prijedlogom Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru i postignuto.

Prijedlog predstavnika Vijeća u tijelima, povjerenstvima i radnim skupinama

Na desetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola,održanoj 17. prosinca 2020., predloženi su predstavnici Vijeća u ukupno pet radnih tijela u sustavu visokog obrazovanja.

Nakon provedenog nominacijskog postupka i tajnog glasovanja Upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje predložen je doc. dr. sc. Mislav Balković s Visokog učilišta Algebra za člana Akreditacijskog savjeta Agencije.

Za predstavnike Vijeća u Povjerenstvu za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje predloženi su prodekan Veleučilišta u Karlovcu Ivan Štedul, v. pred. i Jelena Uzelac, v. pred. s Effectus visokog učilišta. Za predstavnicu u Povjerenstvu za izradu nacrta Pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju Ministarstva znanosti i obrazovanja Vijeće je predložilo Emiliju Friganović, v. pred. s Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu.

Vijeće je Ministarstvu znanosti i obrazovanja predložilo imenovanje dr. sc. Ljube Runjića u Nacionalnu skupinu za razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama.

Konačno, za člana Radne skupine Solidarna Hrvatska za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. predložen je dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole Vijeća. Za zamjenika člana iste Radne skupine predložen je doc. dr. sc. Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta.

Održana 10. sjednica Vijeća: jednoglasna i snažna podrška prijedlogu Zakona o HKO

Deseta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u četvrtak, 17. prosinca 2020. Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak kojim se snažno podržava prijedlog izmjena Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, usvojilo godišnje izvješće o radu Vijeća te prihvatilo proračun Vijeća za 2021. godinu. Predloženi su predstavnici Vijeća u nizu tijela, povjerenstava i radnih skupina te su održane prezentacije različitih projekata Vijeća i njezinih članica.

Na posljednjoj sjednici u 2020. godini Vijeće je predložilo svoje predstavnike u Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visokog obrazovanja, Povjerenstvu za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Povjerenstvu za izradu nacrta Pravilnika o diplomi i dopunskoj ispravi o studiju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalnoj skupini za razvoj sustava praćenja osoba s kvalifikacijama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Radnoj skupini za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. za strateški cilj Solidarna Hrvatska. Više informacija o predloženima dostupno je ovdje.

Predsjednik Vijeća predstavio je godišnje izvješće o radu Vijeća veleučilišta i visokih škola za akademsku godinu 2019./2020. s financijskim izvješćem koje je jednoglasno usvojeno, a Vijeće je na sjednici jednoglasno usvojilo i godišnji proračun za 2021. godinu. Vijeću je predstavljen tijek realizacije projekta strucnistudiji.hr, a predstavnici Visoke škole za informacijske tehnologije (VSITE) predstavili su dekanima svoju online aplikaciju “CHEATLESS” za provjeru znanja na daljinu uz audio i video nadzor.

Dr. sc. Željko Sudarić, dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru izabran za predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole

Na devetoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola, održanoj 10. studenog 2020. donesena je Odluka o osnivanju Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, radnog tijela Vijeća koje će se baviti specifičnim pitanjima od važnosti za javna veleučilišta i visoke škole.

Za predsjednika Odbora izabran je dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š. Istovremeno, članovima Odbora imenovani su svi dekani javnih veleučilišta i visoke škole koja djeluju u sastavu Vijeća.

Željko Sudarić doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane menadžmenta, profesor visoke škole i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Prije stupanja na dužnost dekana obnašao je dužnost voditelja Studentskog poduzetničkog inkubatora. Autor je veleučilišnog udžbenika, znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika i predsjednik organizacijskog te programsko-znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija.

Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz financije i marketing te u ulozi voditelja sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga. Dobitnik je priznanja Grada Ivanić-Grada za znanstveni i stručni doprinos u razvoju visoke škole.

Održana 9. sjednica Vijeća: osnovan novi odbor Vijeća i izabrani članovi matičnih povjerenstava

Deveta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u utorak, 10. studenog 2020. U središtu rasprave bio je tijek izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, formiran je Odbor za javna veleučilišta i visoke škola te su provedeni izbori za upražnjena mjesta u Matičnom povjerenstvu za tehničke znanosti te Matičnom povjerenstvu za tehničke znanosti.

Vijeće je na sjednici jednoglasno donijelo i odluku o osnivanju Odbora za javna veleučilišta i visoke škole, radnog tijela Vijeća koje će se baviti specifičnim pitanjima od važnosti za javna veleučilišta i visoke škole. Za predsjednika Odbora za javna veleučilišta i visoke škole izabran je dr. sc. Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru dok su za članove Odbora imenovani svi dekani javnih veleučilišta i visokih škola koja djeluju u sastavu Vijea

Za člana Matičnog povjerenstva za tehničke znanosti izabran je dr. sc. Zoran Vrhovski, prof. v.š. s Veleučilišta u Bjelovaru, a za člana Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti dr. sc. Branka Svitlica, prof. v.š. s Veleučilišta u Požegi.

Predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Vijeću su predstavili mogućnosti provedbe postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (Audit) te im prezentirali prijedlog unaprjeđenog modela postupka inicijalne akreditacije studijskih programa koji je u javnoj raspravi do 17. studenog 2020.

Na sjednici je predstavljen i prvi prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti postupku izbora u nastavna zvanja. 

Najava 9. sjednice i rok za predaju kandidatura za članove Matičnih povjerenstava

Iduća, deveta sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske održat će se u online okruženju pomoću aplikacije Microsoft Teams u utorak, 10. studenog 2020., s početkom u 11 sati, shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Poziv na sjednicu, kao i dnevni red bit će dostavljeni krajem listopada, kao i podatci za pristup online sjednici. Pri registraciji u aplikaciju, molimo članice i članove Vijeća za korištenje potpunog imena i prezimena kako bi se tijekom održavanja sjednice mogao utvrditi kvorum. Sudjelovanje na sjednici je potrebno unaprijed potvrditi, a ukoliko niste u mogućnosti osobno sudjelovati, mailom pošaljite punomoć osobe koja će vas zastupati.

Materijali za sjednicu bit će dostupni na podstranici “Sjednice Vijeća“. Stranici je moguće pristupiti s lozinkom koja je dostavljena članicama i članovima Vijeća.

Rok za predaju kandidatura za člana Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti i člana Matičnog povjerenstva za područje biotehničkih znanosti ističe u petak, 30. listopada 2020. O kandidaturi za člana u matičnim povjerenstvima možete pročitati na poveznici.

Preporuke za izvođenje nastave na veleučilištima i visokim školama u ak. god. 2020./2021.

Povjerenstvo Vijeća veleučilišta i visokih škola imenovano na 8. sjednici Vijeća održanoj 15. rujna 2020. izradilo je Preporuke za organizaciju nastave na veleučilištima i visokim školama u akademskoj godini 2020./2021. Sadržaj preporuka usklađen je i usuglašen s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Preporuke predviđaju mogućnost organizacije nastave u tri modela, a posebno se osvrću na organizaciju stručne prakse, vježbe i praktičan rad tijekom studija. Visoka učilišta samostalno organiziraju izvođenje nastave sukladno mogućnostima i epidemiološkoj situaciji.

Cjeloviti tekst preporuka dostupan je ovdje.

Održana 8. sjednica Vijeća: U središtu rasprava o epidemiološkoj situaciji u ak. god. 2020./2021.

Osma sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se utorak, 15. rujna 2020. u prostorijama Poslovnog veleučilišta u Zagrebu. Uz nazočnost ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa i zamjenicu ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Ivanu Šimetin Pavić raspravljalo se o brojnim temama među kojima je dominirala tema organizacije nastave u uvjetima pandemije COVID-19 u predstojećoj akademskoj godini.

Osim o organizaciji nastave, Vijeće je raspravljalo o predstojećim izmjenama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, postupku izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izmjena u nastavna zvanja. Vijeće je Ministarstvu znanosti i obrazovanja predložilo svoje predstavnike u povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u ak. god. 2020./2021. Posebna točka dnevnog reda bili su posvećeni određenim aspektima problematike rada javnih visokih učilišta.

Sjednici Vijeća nazočili su ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, predsjednica saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Ivana Šimetin Pavić.

Fotografije sa sjednice dostupne su u fotogaleriji.