Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola sastao se s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo održao je sastanak s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak. Sastanku su prisustvovale i Marija Baričević i Maja Šegvić uime Vijeća veleučilišta i visokih škola te Mira Pekeč Knežević, Branka Meić Salie i Lidija Pongrac Vincelj uime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Na sastanku se razgovaralo o suradnji Vijeća i Ureda pravobraniteljice na području stvaranja povoljnijih uvjeta studiranja osoba s invaliditetom na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, uključivanju predstavnika Vijeća u radna tijela Ureda pravobraniteljice koja se bave s područjem visokog obrazovanja, razvoju edukativnih sadržaja za nastavnike i djelatnike veleučilišta i visokih škola te potrebi razmjene iskustava i dobrih praksi prilagodbe uvjeta za studiranje osoba s invaliditetom.

Zaključno, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola pozvao je Pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom da prisustvuje jednoj od narednih sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola što je ona i prihvatila.

Nadopune preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima od 1. lipnja 2021.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeli su nadopune preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima, pritom uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju te završetak akademske godine. Primjena nadopunjenih preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima vrijedi od 1. lipnja 2021. Nadopunama je cilj omogućiti izvođenje nastavnih sadržaja u prodavaonicama, a koji se ne mogu kvalitetno odvijati na daljinu, a koji su odgađani zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Nadopune preporuka obuhvaćaju mogućnost izvođenja kontaktne nastave na visokim učilištima za praktičnu, laboratorijsku i terensku nastavu, studentske vježbe i seminare te ostalu nastavu kod koje izvođenje na daljinu u velikoj mjeri narušava ishode učenja. Uzimajući u obzir specifičnosti izvođenja nastavnih procesa poput ispita, nadopune predviđaju organizaciju ispita, kolokvija te drugih oblika provjere znanja uživo.

Ako je nužno okupljanje većeg broj studenta, nužno se pridržavati odluka Stožera civilne zaštite koje predviđaju događaje s ograničenjem od 100 sudionika, uz razmak od 2 metra i obvezno nošenje zaštitnih maski. U prilikama većeg broja studenata potrebno je razmotriti oblik hibridne nastave – kombinacija učioničke nastave i nastave na daljinu.

Cjelovite preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja možete preuzeti na poveznici.

Kandidatkinja Vijeća Ana Tecilazić izabrana u izvršni odbor EURASHE

U okviru zasjedanja Glavne skupštine EURASHE 19. svibnja 2021. u izvršni je odbor izabrana kandidatkinja Vijeća veleučilišta i visokih škola Ana Tecilazić s Visokog učilišta Algebra. Ovim izborom Vijeće po prvi puta otkad je punopravni član ove međunarodne organizacije koja okuplja visoka učilišta koja izvode stručne studije ima svog predstavnika u njezinom najvišem tijelu. Mandat izabranim članovima izvršnog odbora traje od 2021. do 2023. godine, a u okviru svojeg djelovanja upravljat će radnim skupinama i drugim radnim tijelima te nadzirati implementaciju strategija i planova rada.

Europsko udruženje institucija u visokom obrazovanju (EURASHE) okuplja veleučilišta, visoke škole i druga visoka učilišta koja izvode stručne studijske programe. Članovi EURASHE-a mogu biti i nacionalne te sektorske organizacije, kao i predstavnička tijela u visokom obrazovanju. Članovi ovog udruženja djeluju u mreži različitih nacionalnih obrazovnih sustava, bilo da su oni unitarni ili binarni, stručni i/ili sveučilišni. Misija EURASHE-a je ojačati utjecaj inovativnog, visokokvalitetnog stručnog tercijarnog obrazovanja i srodnih primijenjenih istraživanja u Europi, zastupajući interese, olakšavajući dijalog i suradnju visokih učilišta u okruženju s mnogobrojnim dionicima.

Ana Tecilazić je glavna tajnica Visokog učilišta Algebra. Profesionalno iskustvo oblikovano joj je kroz dvadesetogodišnji rad u Ministarstvu znanosti i obrazovanja gdje je radila u području razvoja javnih politika, posebno visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Područja u kojima je razvila duboko razumijevanje i ekspertizu uključuju, između ostaloga, zapošljivost, osiguravanje kvalitete, priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija, programsko financiranje visokog obrazovanja, kvalifikacijski okviri, vrednovanje prethodnog učenja, europski poslovi,internacionalizacija visokog obrazovanja. Vodila je rad brojnih nacionalnih tijela i skupina među kojima se ističu Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju, Nacionalna skupina za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama te u svojstvu nacionalne koordinatorice sektorskih vijeća bila članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. U svojstvu zamjenice EU koordinatorice, vodila je aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području obrazovanja.

Više o djelovanju EURASHE-a možete pročitati na njihovim službenim stranicama eurashe.eu!

Održana prva sjednica Odbora za pravna pitanja Vijeća

U utorak, 11. svibnja 2021. održana je prva sjednica Odbora za pravna pitanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. Online sjednici prisustvovali su članovi: glavna tajnica Vijeća Marija Baričević, Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Marija Maja Korunek (Međimursko veleučilište u Čakovcu), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić), Ivan Belaj (Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru) i Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb).

Teme prve sjednice bile su vezane uz specifična pitanja studenata i alumnija tehničkih usmjerenja koji studije završavaju na stručnim studijima. Članovi Odbora raspravljali su o nemogućnosti članstva stručnih specijalista inženjera prometa (struč. spec. ing. traff.) u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, koji su ujedno i onemogućeni pristupiti polaganju stručnog ispita. Također, na sjednici se raspravljalo i o prijedlogu izmjena Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, a u kojem su uočeni različiti uvjeti za zapošljavanje nastavnika, ovisno o završenoj vrsti studijskog programa. 

Predsjednik Odbora dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š. izvijestit će o zaključcima s prve sjednice Odbora na sljedećoj sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola, nakon čega će Vijeće pristupiti daljnjim koracima. Odbor za pravna pitanja osnovan je na 12. sjednici Vijeća o čemu možete pročitati više na poveznici.

Osnovani Odbor za pravna pitanja i Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole

Na 12. sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola održanoj u četvrtak, 14. travnja 2021. donesene su odluke o osnivanju Odbora za pravna pitanja te Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole. Odbor za pravna pitanja razmatrat će pravna pitanja iz djelokruga izvođenja stručnih studija te djelatnosti Vijeća veleučilišta i visokih škola. Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole bavit će se specifičnim pitanjima za privatna veleučilišta i visoke škole te privatno visoko obrazovanje u cjelini.

Za predsjednika Odbora za pravna pitanja izabran je dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Od 2008. sudjeluje u nastavnom procesu Veleučilišta u Šibeniku, a kao gostujući predavač je predavao na mnogim europskim visokim učilištima. Autor je dvije knjige – Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu (2016.) i Pravo međunarodnih organizacija (2019.) te više znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodnog prava. Za članove Odbora za pravna pitanja imenovani su i glavna tajnica Vijeća veleučilišta i visokih škola Marija Baričević, Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Ivan Belaj (Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru), Marija Korunek (Međimursko veleučilište), Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica) i Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić).

Za predsjednika Odbora za privatna veleučilišta i visoke škole izabran je doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra. U području obrazovanja aktivan je od 1998., a 2009. preuzima dužnost dekana Visokog učilišta Algebra. Izabrani predsjednik Odbora sudjelovao je u izradi mnogih strategija i prijedloga zakonskih okvira te aktivno participirao u radu niza stručnih tijela u visokom obrazovanju. U radu ovoga Odbora sudjeluju dekani privatnih visokih učilišta, veleučilišta i visokih škola. U dva mandata bio je predsjednik granske udruge poslodavaca u obrazovanju Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), a trenutno obnaša dužnost člana izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca. Za članove Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola imenovani su dekani svih privatnih veleučilišta i visokih škola u sastavu Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Usvojene Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokim školama

Na 12. sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola održanoj 14. travnja 2021. jednoglasno su usvojene Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokim školama. Riječ je o dokumentu Vijeća čija je osnovna svrha pomoći veleučilištima i visokim školama u razvoju vlastitih dokumenata odnosno protokola kojima je cilj razvijati preventivne aktivnosti te procedure postupanja kod slučajeva spolnog uznemiravanja.

Usvojene Smjernice rezultat su rada Povjerenstva Vijeća veleučilišta i visokih škola imenovanog na 11. sjednici Vijeća održanoj 17. veljače 2021., a nakon zajedničke sjednice Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora na kojoj je sudjelovao i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola dr. sc. Damir Jugo.

Cjeloviti tekst Smjernica za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokim školama možete pronaći na poveznici.

Održana 12. sjednica Vijeća: usvojene Smjernice za izradu Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja

12. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola održala se online u srijedu, 14. travnja 2021. S ciljem preventivnog djelovanja u slučajevima spolnog uznemiravanja, Vijeće je jednoglasno usvojilo Smjernice za definiranje Protokola postupanja u slučajevima spolnog uznemiravanja na veleučilištima i visokih škola, a koji će poslužiti kao temelj za izradu vlastitih i zasebnih protokola veleučilišta i visokih škola. Više o usvojenim Smjernicama pročitajte na poveznici.

Sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola prisustvovala je i predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić. U dijalogu s članovima Vijeća još je jednom istaknuta potreba za kvalitetnom i kontinuiranom suradnjom NVZVOTR i Vijeća veleučilišta i visokih škola te ravnomjernom zastupljenosti predstavnika veleučilišta i visokih škola u ključnim radnim tijelima NVZVOTR. 

Vijeće je započelo postupak razvoja prijedloga indikatora za vrednovanje stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, na inicijativu ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine Havranek. Vijeće će sukladno prijedlogu izraditi prijedlog indikatora te ih uputiti kao prijedlog AZVO-u na daljnje usvajanje i implementaciju.

Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju dva nova odbora Vijeća veleučilišta i visokih škola: Odbora za privatna veleučilišta i visokih škola za predsjednika koje će voditi doc. dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te Odbora za pravna pitanja kojim će predsjedati dr. sc. Ljubo Runjić, dekan Veleučilišta u Šibeniku. Više informacija o novim odborima možete pročitati na poveznici.

Raspravljalo se i o prijedlozima koje je Vijeću uputio Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava. Svi prijedlozi odbora su prihvaćeni, a rezultirat će izmjenama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupaka izbora u dijelu koji precizira način dostave dokumentacije matičnim povjerenstvima u postupcima izbora u nastavna zvanja. 

Na sjednici je usvojena i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za rad studentskih zborova javnih veleučilišta i visokih škola u 2021. godini, a Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja predstavilo je Vijeću svoj drugi nacrt prijedloga izmjena i dopuna. 

Provedeno je glasovanje za izbor člana Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti. Na upražnjeno mjesto u Matičnom povjerenstvu izabrana dr. sc. Evelina Miščin, prof. v.š. sa RIT Croatia. Vijeće je potvrdilo i svoje prijedloge predstavnika u tijelima sustava visokog obrazovanja: doc. dr. sc. Gordane Nikolić u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala te mr. sc. Gorana Malčića u Povjerenstvu za prigovore na odluke akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Obavijest o pokretanju postupka izbora člana Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pokrenulo je postupak izbora člana Matičnog povjerenstva za područje humanističkih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Prijave kandidata predaju se na e-mail maja.segvic@azvo.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 7. travnja 2021.

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola sastao se s predsjednicom NVZVOTR

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo održao je sastanak s predsjednicom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Mirjanom Polić Bobić. Sastanku je prisustvovala i dr. sc. Marcela Andreata Koren, predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola u Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Na sastanku se razgovaralo o ulozi stručnih studija te veleučilišta i visokih škola u sustavu hrvatskog visokog obrazovanja te njihove specifičnosti u odnosu na sveučilišta i sveučilišne studije te o potrebi objektivnog sagledavanja njihove misije u prostoru visokog obrazovanja glede prvenstveno stručnog rada i usmjerenosti primijenjenim projektima i istraživanjima.

Otvorene su i teme vezane uz način rada i djelovanja Matičnih povjerenstava Vijeća veleučilišta i visokih škola, podizanje razine kvalitete veleučilišta i visokih škola putem izrade novih uvjeta za izbore u nastavna zvanja koje Vijeće veleučilišta i visokih škola trenutno razvija te o kriterijima za reizbor u nastavna zvanja koje je NVZVOTR usvojilo.

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola i predsjednica NVZVOTR usuglasili su se i glede potrebe o ravnopravnoj zastupljenosti predstavnika veleučilišta i visokih škola u tijelima i povjerenstvima koja djeluju u sklopu NVZVOTR te je dogovoreno kako će se o istome voditi računa pri djelovanju postojećih i formiranju budućih tijela.

Zaključno, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola pozvao je predsjednicu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da prisustvuje jednoj od narednih sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola što je ona i prihvatila.

Webinar o ulozi primijenjenih istraživanja u razvoju stručnog visokog obrazovanja

U petak, 26. veljače 2021., održan je webinar pod nazivom Uloga primijenjenih istraživanja u razvoju stručnog visokog obrazovanja, a na kojemu je sudjelovao predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo i mnogobrojni predstavnici veleučilišta i visokih škola. Virtualni događaj organizirala je Agencija za znanost i visoko obrazovanje s ciljem pokretanja dijaloga o ulozi primijenjenih istraživanja na veleučilištima i visokim školama, razmjene iskustava na razini Hrvatske, ali i upoznavanja s dobrim europskim praksama.

Online događaj su pozdravnim govorima otvorili ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek, predjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola doc. dr. sc. Damir Jugo te Ivica Šušak, dipl.iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na webinaru su predstavnici veleučilišta i visokih škola imali priliku čuti iskustva međunarodnih aktera sustava stručnog visokog obrazovanja, među kojima se mogu istaknuti glavni tajnik EURASHE-a Michal Karpíšek te potpredsjednik EURASHE-a prof. Armando Pires i predsjedatelj EURASHE-ove radne skupine za primijenjena istraživanja i regionalni angažman. 

Među govornicima webinara pronašli su se i predstavnici hrvatskih veleučilišta i visokih škola pa su tako svoja iskustva i razmišljanja podijelili suradnik Vijeća na međunarodnim projektima dr. sc. Žarko Nožica, prof. v. š.; doc. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. s Veleučilišta u Požegi i izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak sa Zagrebačke škola ekonomije i managementa.

Sudionici webinara zaključno su se usuglasili oko potrebe preciznijeg definiranja kriterija potrebne kvalitete stručnog i znanstvenog rada na veleučilištima i visokim školama kao visokim učilištima koje izvode stručne studije. Na prijedlog AZVO-a, Vijeće veleučilišta i visokih škola razvit će i predložiti indikatore stručnog rada za veleučilišta i visokih škola, a koji će biti usklađeni s misijom, specifičnostima stručnog visokog obrazovanja te primjerima dobre prakse iz Europe koje je predstavili predstavnici EURASHE-a.

Webinar je organiziran u okviru projekta Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.