Otvoren javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nagrada i priznanja Vijeća

Vijeće veleučilišta i visokih škola je na 18. sjednici, koja se održala u četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, raspisalo javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nagrada i priznanja Vijeća. Tri su nagrade i priznanja koje se dodjeljuju po ovome javnom pozivu, a to su Zlatna plaketa, Povelja i Priznanje Vijeća. Javni poziv otvoren je od 28. siječnja do 25. veljače 2022.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se u tri kategorije

Zlatna plaketa Vijeća veleučilišta i visokih škola kao najviše priznanje Vijeća dodijelit će se pravnim ili fizičkim osobama izvan Vijeća, odnosno veleučilištima i visokim školama koje u okviru njega djeluju, i to za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Vijeća, stručnih studija, veleučilišta i visokih škola u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

Povelja Vijeća veleučilišta i visokih škola za doprinos razvoju stručnih studija u Republici Hrvatskoj dodijelit će se istaknutim pojedincima, koji su zaposlenici ili umirovljeni zaposlenici veleučilišta ili visokih škola, za posebne zasluge i trajan doprinos razvoju Vijeća, stručnih studija te veleučilišta i visokih škola u cjelini te promicanju njihovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

Priznanje Vijeća veleučilišta i visokih škola za poseban doprinos razvoju stručne i nastavne djelatnosti dodijelit će se zaposlenicima ili umirovljenim zaposlenicima veleučilišta i visokih škola za cjelokupni radni opus u okviru stručnih studija, za doprinos unaprjeđenju nastavnog, stručnog i/ili znanstvenog rada, za realizaciju stručnih i/ili znanstvenih projekata, za istaknutu suradnju s gospodarstvom te postignute visoke standarde kvalitete u svojem radu. Po ovom javnom pozivu dodijelit će se najviše sedam Priznanja, po jedno za svako od sljedećih područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, humanističke znanosti,  prirodne znanosti, tehničke znanosti, društvene znanosti te umjetničko područje.

Postupak prijave za dodjelu priznanja i nagrada

Prijave na javni poziv mogu podnijeti predsjednik Vijeća, članovi Vijeća s pravom odlučivanja, veleučilišta i visoke škole koje djeluju u Vijeću te Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola. Priznanja i nagrade Vijeća dodijelit će se u obliku pisanog priznanja i odgovarajuće statue.

Prijedlozi za Zlatnu plaketu i Povelju Vijeća podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže odgovarajuće obrazloženje o ispunjavanju nužnih uvjeta. Obrasci za prijavu kandidata za priznanje Vijeća (točka 3.) mogu se preuzeti na internetskoj stranici Vijeća vvivs.hr, a u privitku obavezno moraju sadržavati i dokumentaciju koja dokazuje činjenice iz prijedloga.

Prijave se s potpunom dokumentacijom moguće je dostaviti e-mailom na adresu priznanjainagrade@vvivs.hr, zaključno s 25. veljače 2022. godine. Tekst javnog poziva moguće je preuzeti na poveznici, a obrazac na prijavu ovdje. Pritom, važno je uzeti u obzir kako se nepotpune, neobrazložene i nepravodobno predane prijave neće razmatrati.

Održana 17. sjednica Vijeća: usvojen Pravilnik o nagradama i priznanjima Vijeća, predsjednik predstavio godišnje izvješće

U četvrtak, 16. prosinca 2021. održana je 17. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Ususret 20. godišnjici Vijećakoja se obilježava 2022. godine, usvojen je Pravilnik o nagradama i priznanjima kojim su definirane tri kategorije nagrada odnosno priznanja;  Zlatna plaketa, Povelja i Priznanje Vijeća te način i postupak njihove dodjele.

Vijeće je imenovalo svoje predstavnice u Radnu skupinu zaizradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine; doc. dr. sc. Gordanu Nikolić (članica) i dr. sc. Irena Guszak Cerovečki (zamjenica članice). Vijeće je na vlastiti zahtjev razriješilo dosadašnju predsjednicu Matičnog povjerenstva za društvene znanosti te pokrenulo postupak izbora novog člana. 

Predsjednik Vijeća dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. predstavio je godišnje izvješće o radu Vijeća veleučilišta i visokih škola za akademsku godinu 2021. godinu s pripadajućim financijskim izvješćem, a koje je jednoglasno usvojeno. 

Vijeće je na sjednici jednoglasno usvojilo i svoj godišnji proračun za 2022. godinu.

Preporuka Vijeća privatnim veleučilištima i visokim školama o pridržavanju epidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske je na svojoj 16. sjednici jednoglasno usvojilo Preporuku kojom se privatnim veleučilištima i visokim školama preporuča pridržavanje epidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenog 2021. godine, a u skladu sa svojim mogućnostima.

Cjeloviti tekst Odluke Stožera civilne zaštite nalazi se na sljedećoj poveznici, dok tekst preporuke Vijeća privatnim veleučilištima i visokim školama možete pronaći niže.

U Vukovaru održana 16. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola

U petak, 12. studenog 2021. održana je 16. redovita sjednica Vijeća u Vukovaru, a domaćin sjednice bilo je Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Na sjednici koja je održana u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije donesena je odluka o imenovanju Organizacijskog odbora Svečane sjednice koja će se održati u travnju 2022. povodom obilježavanja 20. godišnjice djelovanja Vijeća veleučilišta i visokih škola. Provedeni su izbori za člana Matičnog povjerenstva za prirodne znanosti u koje je izabran dr. sc. Slaven Lulić, prof. v.š. sa Veleučilišta u Karlovcu. Vijeće je usvojilo i prijedlog Izmjena i dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kratica.

Nastavno na novodonesene epidemiološke mjere, odnosno Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja dužnosnika u tijelima javne vlasti od 12. studenoga 2021., Vijeće je jednoglasno usvojilo preporuku privatnim veleučilištima i visokim školama da se također pridržavaju epidemioloških mjera propisanih navedenom Odlukom Stožera civilne zaštite RH. Tekst preporuke Vijeća privatnim veleučilištima i visokim školama nalazi se na sljedećoj poveznici.

Vijeće u Vukovaru odalo počast žrtvama Domovinskog rata

U petak, 12. studenog 2021. članovi Vijeća veleučilišta i visokih škola položili su vijenac te zapalili svijeće na počivalištu poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava ispred središnjeg spomen-obilježja na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata. Članovi Vijeća boravili su u Vukovaru u sklopu održavanja 16. sjednice, a uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 

Prilikom upisa u knjigu sjećanja u Memorijalnom centru Domovinskog rata, predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo među ostalim je istaknuo da Vukovaru kao gradu, a napose poginulim braniteljima i stradalim civilima čija je žrtva donijela pobjedu u Domovinskom ratu, ponajprije dugujemo bezuvjetnu zahvalnost. 

Članovi Vijeća veleučilišta i visokih škola su tijekom dvodnevnog programa posjetili i Memorijalni centar Domovinskog rata, Spomen-dom “Ovčara” te Vukovarski Vodotoranj, simbol grada heroja. 

Domaćin 16. sjednice Vijeća bilo je Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Izbor člana Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti

Vijeće veleučilišta i visokih škola (dalje u tekstu: Vijeće) pokrenulo je postupak izbora člana Matičnog povjerenstva za područje prirodnih znanosti.

Sukladno članku 4. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora, članove matičnih povjerenstava bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a članovi se biraju iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju u odgovarajućem znanstvenom području koji su u radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Prijave kandidata predaju se na e-mail adresu: andra.rukavina@azvo.hr Uz prijavu potrebno je priložiti Odluku o izboru u zvanje, životopis kandidata i dokaz o radnom odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

Rok za predaju kandidatura je 5. studeni 2021.

Održana 15. sjednica Vijeća: u fokusu rasprava o prijedlogu nacrta Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

U utorak, 26. listopada 2021. na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu održana je 15. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. U središtu rasprave bio je Prijedlog nacrta izmjena i dopuna Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja. Vijeće je raspravljalo o sugestijama i primjedbama na prijedlog Odluke pristiglim nakon provedenih pojedinačnih rasprava u okviru pojedinih veleučilišta i visokih škola te zaključilo kako će Povjerenstvo za izradu prijedloga Odluke nastaviti s radom na izradi konačnog teksta te pripremiti novu inačicu prijedloga za naredne sjednice Vijeća. Usvojen je i zaključak kako je krajnji rok za usvajanje nove Odluke prvo tromjesečje 2022. godine.

Predsjednik Vijeća najavio je održavanje sljedeće sjednice Vijeća 12. studenog 2022. godine za koju je kao domaćin određeno Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. Najavljeno je i obilježavanje 20. godišnjice djelovanja Vijeća veleučilišta i visokih škola, a Vijeća je usvojilo zaključak kako će se organizirati svečana sjednica u travnju 2022. godine. U okviru sjednice su predstavljeni i rezultati kampanje za promociju stručnih studija koja je provedena u tekućoj godini, a raspravljeno je i stanje proračuna Vijeća te prezentirana projekcija proračuna za 2022. godinu.

Održana 14. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola: tematska rasprava o epidemiološkim preporukama i kontaktnoj nastavi

U četvrtak, 16. rujna 2021. održana je 14. sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola u prostorijama Poslovnog veleučilišta Zagreb. Sjednici Vijeća prisustvovao je državni tajnik za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak. Državni tajnik je u uvodnoj riječi istaknuo vrijednost stručnih studija i binarnog sustava obrazovanja za društvo i tržište rada, najavio doradu temeljnih zakonskih okvira te izradu baze podataka tercijarnog stupa obrazovanja. Vijeće je potom s državnim tajnikom raspravljalo i o posljednjoj verziji epidemioloških preporuka za izvođenje kontaktne nastave u nadolazećoj akademskoj godini.

Na sjednici su potvrđeni predstavnici Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske u povjerenstvima za državne stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja u akademskoj godini 2021./2022. Tri dekanice iz redova veleučilišta i visokih škola imenovane su u povjerenstva resornog ministarstva; dr. sc. Vlatka Ružić (Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću) u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata, izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić (Tehničko veleučilište u Zagrebu) u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija za studente u STEM područjima znanosti te Lovorka Blažević (Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu) u Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa.

Predsjednik Vijeća doc. dr. sc. Damir Jugo ukratko je izvijestio o dosad postignutim rezultatima kampanje za promociju portala strucnistudiji.hr i stručnih studija te najavio prezentaciju sveukupnih rezultata po završetku kampanje, a koja traje sve do sredine listopada. Predsjednik Vijeća podsjetio je dekane na zaključak o provedbi javne rasprave u sklopu visokih učilišta glede Prijedloga Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Vijeće veleučilišta i visokih škola jednoglasno je usvojilo zaključak kako svim studentima, djelatnicima i vanjskim suradnicima veleučilišta i visokih škola upućuje apel na cijepljenje protiv bolesti COVID-19.

Otvoreni poziv za 8. ASEF međunarodnu konferenciju o visokom obrazovanju

Konferencija „ARC8“ održat će se online, u petak, 10. rujna 2021. u organizaciji Azijsko-europske zaklade, a sudjelovanje u konferenciji je potpuno besplatno. Konferencija predstavlja izvrsnu priliku za sudjelovanje u stručnim raspravama i razmjenu iskustva u područjima inkluzivnosti i raznolikosti u visokom obrazovanju, a okupit će čelnike visokoobrazovnih institucija i studentskih tijela, nastavnike, političare, stručnjake te predstavnike neprofitnih organizacija u području visokog obrazovanja iz cijele Europe i Azije.

Za sudjelovanje u konferenciji registrirati se možete na poveznici, a svojim uključenjem doprinosite međunarodnom dijalogu o politikama uključivosti i različitosti u visokom obrazovanju. Po završetku konferencije objavit će se „ARC8 Outlook Report 2030“ o inkluzivnom i raznolikom visokom obrazovanju. Više o osmom izdanju konferencije otkrijte na arc.asef.org.