Članice Vijeća

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske broji 34 visoka učilišta, članica, koje izvode preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz raznih područja struke i znanosti.

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište

Edward Bernays University College

Europska poslovna škola Zagreb

Istarsko veleučilište – Universita Istriana di scienze applicate

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Poslovno veleučilište Zagreb

RIT Croatia

RRIF Visoka škola za financijski menadžment

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina

Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Veleučilište Velika Gorica

Veleučilište u Bjelovaru

Veleučilište u Karlovcu

Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Rijeci

Visoka škola Ivanić-Grad

Veleučilište u Šibeniku

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru

Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

Visoka policijska škola

Visoka poslovna škola PAR

Visoka škola za međunarodne odnose i diplomaciju “Dag Hammarskjold”

Visoka škola za informacijske tehnologije

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment 

Visoka škola za menadžment i dizajn „Aspira“

Veleučilište u Virovitici

Visoka škola za sigurnost

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku – visoka škola

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Visoko učilište Algebra

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu