Predsjednik i vodstvo

Predsjedništvo Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske čine predsjednik, dva potpredsjednika, jedan iz redova privatnih, a drugi iz redova javnih visokih učilišta u Hrvatskoj i glavni tajnik iz redova glavnih tajnika visokih učilišta članica Vijeća.

U mandatnom razdoblju od 2019. do 2023. Vijećem predsjeda dekan Edward Bernays University Collegea doc. dr. sc. Damir Jugo. Na dužnost potpredsjednice i potpredsjednika Vijeća izabrani su dekanica Visoke poslovne škole PAR doc. dr. sc. Gordana Nikolić iz reda privatnih visokih učilišta i dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Krešimir Rotim iz reda javnih visokih učilišta. Dužnost glavne tajnice Vijeća obnaša glavna tajnica Poslovnog veleučilišta Zagreb Marija Baričević, dipl. iur.

Predsjednik

doc. dr. sc. Damir Jugo

dekan je Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment od njezinog osnivanja 2013. godine i profesor strateškog i kriznog komuniciranja na Katedri za odnose s javnošću. Predavač je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te gostujući predavač na poslijediplomskom studiju Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorskom studiju Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autor je knjiga Menadžment kriznog komuniciranja (Š kolska knjiga, 2017.), prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika o kriznom komuniciranju te Strategije odnosa s javnošću (Profil knjiga, 2012.) te više od 20 znanstvenih radova. Istraživački interesi vezani su mu primarno uz područje kriznog komuniciranja, strateškog komuniciranja i razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj.

Doc. dr. sc. Jugo ima i značajno iskustvo iz prakse odnosa s javnošću – do 2013. godine bio je izvršni direktor i član Uprave vodeće hrvatske agencije za odnose s javnošću MPR+. U praksi je stekao značajne reference i na području političke komunikacije, a kao politički analitičar redovito surađuje i nastupa u vodećim hrvatskim medijima. Tijekom 2016. godine obnašao je dužnost posebnog savjetnika za društvene djelatnosti u Vladi Republike Hrvatske.

Član je relevantnih strukovnih i znanstvenih organizacija. Dugogodišnji je član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), obnašao je više dužnosti u Hrvatskoj udruzi komunikacijskih agencija (HUKA), član je Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).

Glavna tajnica

Marija Baričević, dipl. iur., LLM

diplomirana je pravnica s položenim pravosudnim ispitom. Glavna je tajnica Poslovnog veleučilišta Zagreb. Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija sociologije.

Na Poslovnom veleučilištu Zagreb, dugi niz godina, članica je Upravnog vijeća i obavlja poslove iz svog djelokruga rada: organizacija stručnih službi, suradnja sa Studentskim zborom, bavi se poslovima stručne prakse te je izabrana u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima na kojima objavljuje znanstvene i stručne radove. Bogato radno iskustvo stekla je radeći u području visokog obrazovanja.

Potpredsjednica (privatna visoka učilišta)

doc. dr. sc. Gordana Nikolić

dekanica je Visoke poslovne škole PAR i potpredsjednica Vijeća iz redova privatnih visokih učilišta. Jedina je žena vlasnica i dekanica visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj. Završila je Pomorski fakultet u Rijeci, a magistarski rad te doktorsku disertaciju obranila je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Tijekom godina radila je u gospodarstvu na poslovima uvoza – izvoza, međunarodne špedicije i logistike, te organizacije transporta.

2007. godine osnovala je Poslovnu akademiju Rijeka, a 2011. godine pokreće Visoku poslovnu školu PAR. Zanimljiv spoj karijere u znanosti i gospodarstvu, godinama joj donosi mnogobrojne nagrade: od Poduzetnice godine u Hrvatskoj, nagrade Primorsko – goranske županije za iznimna međunarodna postignuća, nagrade Grada Rijeke za doprinos na području visokog obrazovanja i poduzetništva do svjetskog ekonomskog foruma žena koji joj je u New Delhiju 2018. godine dodijelio nagradu „Exceptional Women of Excellence“. Ovo priznanje dodjeljuje se izuzetnim ženama za njihovu izvrsnost u poslu kojim se bave i kojim pridonose razvoju zajednice u kojoj žive i rade.

2019. godine primila je prestižnu nagradu Business Partner za doprinos u edukaciji te usavršavanju znanja i vještina menadžera. Nagrađena je i priznanjem Hrvatske gospodarske komore za uvođenje novih studija i inoviranje znanja poduzetnika.

Gordana Nikolić je i WED (WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP DAY) ambasadorica za Hrvatsku, senatorica u skupštini Svjetskog foruma poslovnih anđela (WBAF) te potpredsjednica Svjetskog odbora za žene unutar iste organizacije. Predsjednica je riječkog ogranka Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG.

Potpredsjednik (javna visoka učilišta)

prof. dr. sc. Krešimir Rotim

rođen je 1967. u Vukovaru. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1991. godine, specijalistički ispit iz neurokirurgije položio je 1998. godine te nastavio raditi u Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb do 2005. godine kada prelazi u Odjel za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u zvanje redovitog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišta u Splitu.

U prosincu 2006. godine izabran je za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu. Godine 2008. prof. dr. sc. Krešimir Rotim je imenovan je i za ravnatelja Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“. Godine 2009. prof. dr. sc. Krešimir Rotim postaje predsjednikom Hrvatskog neurokirurškog društva pri Hrvatskom liječničkom zboru (HZL). 

Tijekom studija medicine dobio je tri Rektorove nagrade. Odlikovan je od strane Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske za posebne zasluge u zdravstvu. Počasni je predsjednik i utemeljitelj Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS), a obnaša dužnost predsjednika u Hrvatskom društvu za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju i Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora.

Glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Acta Clinica Croatica, član Svjetske Neurokirurške Akademije i potpredsjednik Svjetske Neurokirurške Federacije (WFNS). Autor je 10 knjiga i udžbenika te preko 120 znanstvenih radova.